Συστημάτων παρακολούθησης / CCTV

Η ανάγκη για προστασία και διαρκή επίβλεψη των προσωπικών μας χώρων (εργασίας, οικίας κτλ.), έχει καταστήσει απαραίτητη την ύπαρξη συστημάτων παρακολούθησης. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να βρίσκεστε στο χώρο σας, ακόμη και δίχως να είστε εκεί! Με την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) οικίες, καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης κ.α., έχετε τη δυνατότητα της συνεχούς παρουσίας σας στους χώρους αυτούς.