Το προσωπικό

Μέσα από μία διεξοδική διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει η AtlanticSecurity, εξασφαλίζεται ότι διαθέτουμε τα πιο ικανά στελέχη, προκειμένου να προσφέρουν τις άριστες υπηρεσίες τους στους πελάτες μας.
Βασικά στοιχεία για την επιλογή των εργαζομένων μας είναι η επαγγελματική τους συνέπεια και οι δεξιότητες επιτήρησης, η ευγενική συμπεριφορά τους, αλλά και η ικανότητά τους να παρεμβαίνουν με ψυχραιμία ώστε να επιλύουν κάθε είδους πρόβλημα που προκύπτει στους χώρους φύλαξης που τους έχουν ανατεθεί.

Η δέσμευσή της AtlanticSecurity προς τον πελάτη μας είναι ο συνδυασμός του καλύτερου προσωπικού και του ύψιστου επιπέδου εξυπηρέτησης.

Για το προσωπικό μας απαιτούνται:

Άριστη νοητική ικανότητα και φυσική κατάσταση
Καθαρό ποινικό μητρώο
Άριστη εξωτερική εμφάνιση
Ικανοποιητική μόρφωση ανάλογα με τη θέση

Με γνώμονα μας τα ανωτέρω, το προσωπικό μας μετά την επιλογή εκπαιδεύεται σε θέματα φύλαξης και ασφάλειας, θέματα συμπεριφοράς, καθώς επίσης και στον χειρισμό πυροσβεστικών μέσων και Πρώτων Βοηθειών.