ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ

Παρέχουμε πεζή και μηχανοκίνητη (patrol) περιπολία, 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο, με το πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό μας. Οι μονάδες μας ελέγχουν σημεία στον εκάστοτε περιβάλλοντα χώρο της περιοχής φύλαξης, εντοπίζοντας και αποτρέποντας έγκαιρα πιθανές απειλές.