ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Στις περιοχές που καλύπτουμε, διαθέτουμε σε ετοιμότητα προσωπικό και περιπολικά, ώστε να επεμβαίνουν άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες που προκύπτουν. Η επιλογή των θέσεων και το πλήθος των οχημάτων ανά περιοχή, δίδεται από τους επικεφαλής ασφαλείας, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη σημαντικές παραμέτρους (τοπικές συνθήκες, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ειδικές απαιτήσεις πελατών), οι οποίες επανεξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.