ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ

Στατική παρουσία και φύλαξη του χώρου σας από εκπαιδευμένο προσωπικό. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο προκειμένου να εντοπίζει, αλλά και ν’ αποτρέπει κάθε επικίνδυνη κατάσταση στον χώρο φύλαξης που έχει αναλάβει.